Κύρια σημεία
20/08/2020

Δημοσιεύσεις σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες σε κλάδους υψηλού κινδύνου — νέες γλωσσικές εκδόσεις

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, όπως ιοί και βακτήρια στον χώρο εργασίας, μπορεί να προκαλέσει πολλά διαφορετικά προβλήματα υγείας. Η νόσος COVID-19 είναι μόνο το πιο προφανές παράδειγμα ενώ είναι πολλοί οι κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης για τους εργαζομένους.

Σε μια σειρά εγγράφων συζήτησης εξετάζονται η έκθεση σε κινδύνους και τα συναφή προβλήματα υγείας σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η διαχείριση απορριμμάτων, η αροτραία καλλιέργεια, οι θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν μετακινήσεις και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με ζώα. Τα έγγραφα, τα οποία είχαν αρχικά δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα, είναι τώρα διαθέσιμα σε πολλές άλλες γλώσσες.

Διαβάστε τα έγγραφα συζήτησης

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τους βιολογικούς παράγοντες