Κύρια σημεία
07/12/2018

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, άγχος και μυοσκελετικές διαταραχές — πρακτικός οδηγός για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να βιώσουν τις αρνητικές συνέπειες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους ή των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία. Οι εν λόγω συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις, και οδηγούν συχνά σε μεγάλες περιόδους αναρρωτικής άδειας.

Ιδιαίτερα οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο πρακτικός οδηγός, ο οποίος καθορίζει μια διαδικασία πέντε βημάτων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Παρέχονται πολλές χρήσιμες λύσεις, εύχρηστες τεχνικές και απλές συμβουλές για να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στην πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους και των ΜΣΔ.

Μεταφόρτωση του οδηγού

Βλέπε τις θεματικές μας ενότητες σχετικά με το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις μυοσκελετικές διαταραχές.