Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και ο αντίκτυπός τους στην ψυχική υγεία των εργαζομένων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας έχει καταστεί πηγή άγχους, ανησυχίας και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας για πολλούς ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας, μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί μετά τη νόσο COVID-19 και τις εξελίξεις που επέφερε ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Σε νέα έκθεση, ο EU-OSHA αναλύει την ευρωπαϊκή έρευνα για το θέμα αυτό και καταλήγει σε συμπεράσματα και κατευθύνσεις για την πολιτική. Το έγγραφο παρουσιάζει επιλεγμένες ορθές πρακτικές που υιοθετήθηκαν είτε σε οργανωτικό είτε σε τομεακό επίπεδο και απέτρεψαν και διαχειρίστηκαν επιτυχώς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για τους εργαζομένους χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Διερευνήστε περαιτέρω λεπτομέρειες στην έκθεση και τη σύνοψη με τίτλο «Έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και αποτελέσματα ψυχικής υγείας των ευρωπαίων εργαζομένων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, επισκεφτείτε την επικαιροποιημένη μας διαδικτυακή ενότητα σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία.

Ενδιαφέρεστε για άλλη οπτική; Ρίξτε μια ματιά στη νέα έκθεση του Eurofound σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για την ευημερία των εργαζομένων: Ο αντίκτυπος της πανδημίας της νόσου COVID-19