Κύρια σημεία
20/11/2019

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και καθιστική εργασία: οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται συχνά στην έρευνα ESENER 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Η αντιμετώπιση δύστροπων ατόμων, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις των βραχιόνων και των χεριών, καθώς και η ανύψωση και μετακίνηση ανθρώπων ή βαρέων φορτίων εξακολουθούν να αναφέρονται συχνά από τις επιχειρήσεις ως παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα πρώτα πορίσματα της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-3).

Τα πορίσματα του 2019 βασίζονται σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 45 000 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και από όλους τους κλάδους σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι πρόσθετες ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα του 2019 ρίχνουν νέο φως στους αναδυόμενους κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) — στον αντίκτυπο της ψηφιακοποίησης, για παράδειγμα, και στη σημασία της παρατεταμένης καθιστικής εργασίας η οποία, όπως αποκαλύπτει η ESENER-3, αποτελεί σήμερα τον τρίτο συνηθέστερο παράγοντα κινδύνου που αναφέρουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η σύγκριση με τα αποτελέσματα της ESENER-2 του 2014 καταδεικνύει τις τάσεις που επικρατούν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τη διαχείριση της ΕΑΥ και τους συναφείς ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων μειώθηκε σε ορισμένες χώρες, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχική προσέγγιση αναγνωρίζεται ως σημαντική για την αντιμετώπιση αυτών των ολοένα και πιο διαδεδομένων κινδύνων. Από την άλλη, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου έχει αυξηθεί σε ορισμένες χώρες.

Αυτή η μοναδική πηγή δεδομένων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, σχεδιασμένο για να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων πολιτικών και να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας. Μια πλήρης συλλογή δημοσιεύσεων καθώς και ένα ολοκαίνουργιο εργαλείο οπτικοποίησης των δεδομένων της έρευνας θα είναι διαθέσιμα από το 2020.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρώτα πορίσματα της ESENER-3

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας ενότητα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ESENER