Κύρια σημεία

Back to highlights

Η ψυχοκοινωνική υγεία και οι ΜΣΠ αλληλοσυνδέονται και οι έρευνα δείχνει τον τρόπο!

Image

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από τον EU-OSHA υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη συσχέτιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου με τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ).

Με βάση τα πλέον πρόσφατα ευρωπαϊκά δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο της ψυχικής υγείας, οι ερευνητές εξετάζουν με ποιον τρόπο οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν τις ΜΣΠ καθώς και με ποιον τρόπο οι ΜΣΠ μπορούν να συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Παρέχουν συστάσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην πρόληψη των ΜΣΠ και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι έγκαιρες παρεμβάσεις και η στήριξη από εργοδότες και συναδέλφους μπορούν να διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με ΜΣΠ.  

Παρέχονται επίσης συστάσεις σχετικά με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά τη μετάβαση στο καθεστώς τηλεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ερευνητικές εκθέσεις και τις περιλήψεις μας:

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα προτεραιότητας Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι του δικτυακού τόπου της εκστρατείας «Μειώστε την καταπόνηση».