Κύρια σημεία

Back to highlights

Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων στις γυναίκες, τους μετανάστες και τους εργαζομένους ΛΟΑΔΜ

Image

<p><span>© EU-OSHA/</span>Mohammad Javad Khazaee</p>

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία μπορούν να προσβάλλουν όλους τους εργαζομένους, όμως, σύμφωνα με τις έρευνες, ορισμένες ομάδες εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων, όπως οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι ΛΟΑΔΜ κινδυνεύουν ιδιαιτέρως.

Μια νέα, ολοκληρωμένη έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω ομάδες εργαζομένων έρχονται συνήθως αντιμέτωποι με πιο άσχημες συνθήκες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας καθώς και τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Με τη βοήθεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες, ομάδων συζήτησης με τους εργαζομένους και αναλύσεων περιπτωσιολογικών μελετών διαμορφώνονται νέες συστάσεις πολιτικής με στόχο την πρόληψη των ΜΣΠ στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού.

Διαβάστε την έκθεση και την περίληψή της Η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού και οι μυοσκελετικές παθήσεις: εξέταση στοιχείων και αριθμών και παραδείγματα περιπτώσεων

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση»

Share this on: