Κύρια σημεία
23/04/2019

Παρουσίαση πρακτικών εργαλείων για τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών σε πολύγλωσσο ενημερωτικό δελτίο

Μια έκδοση σε 10 γλώσσες παρέχει συμβουλές σχετικά με διαθέσιμα πρακτικά εργαλεία και καθοδήγηση για τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Αναλύει τη σπουδαιότητα των πόρων αυτών για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε επιβλαβείς ουσίες. Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει περιγραφές και συνδέσμους για πλήθος εργαλείων διαθέσιμων σε βάση δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών και κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.