Κύρια σημεία

Back to highlights

Πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων

Image

© iStockphoto/monkeybusinessimages

Επί του παρόντος, το κόστος αντιμετώπισης των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία είναι υψηλό τόσο για το προσωπικό όσο και για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Ο παράγοντας-κλειδί στη μείωση των ΜΣΠ είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Ένα νέο ενημερωτικό δελτίο παρέχει πρακτικές συμβουλές για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των ΜΣΠ. Με αυτές τις συμβουλές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους, να αναπτύσσουν τρόπους διασφάλισης ενός ασφαλέστερου και υγιέστερου χώρου εργασίας και να τους εφαρμόζουν. Τα αποτελέσματα αυτής της οικονομικά αποδοτικής προσέγγισης καταδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στους κινδύνους στον χώρο εργασίας, μικρότερα ποσοστά ατυχημάτων και ενίσχυση της ενθάρρυνσης και της δέσμευσης των εργαζομένων.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων: συμβουλές ορθής πρακτικής

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρουσίαση PowerPoint Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων

Ενημερωθείτε για άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των μυοσκελετικών κινδύνων

Περιηγηθείτε στον τομέα προτεραιότητας Πρόληψη της εκστρατείας «Μειώστε την καταπόνηση»