Σχεδιάστε μια εκτίμηση κινδύνου στον χώρο εργασίας σας με αυτό το νέο γενικό εργαλείο OiRA

Image

© EU-OSHA

Φανταστείτε κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εκτιμά γρήγορα και εύκολα τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια: ένα νέο γενικό διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) παρέχει αυτή την ευκαιρία δωρεάν.  Μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, να καταρτίσει ένα άρτιο σχέδιο προληπτικής δράσης για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της.

Η νέα λύση εκτίμησης κινδύνου είναι ιδανική για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην καλύπτονται από κανένα από τα 326 υφιστάμενα τομεακά εργαλεία OiRA. Πέραν του εντυπωσιακού αυτού αριθμού εργαλείων, το 2022 δημοσιεύθηκαν 37 εργαλεία ενώ άλλα 60 βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Με πάνω από 261 300 εκτιμήσεις κινδύνου από 157 800 χρήστες, το OiRA έχει καταστεί η προτιμώμενη από ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις επιγραμμική πλατφόρμα για την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.

Μάθετε τα πάντα σχετικά με το OiRA και ελέγξτε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στη γλώσσα ή τον κλάδο σας