Πάνω από 90 εταίροι από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς ψηφιακού μέλλοντος της εργασίας

Image

© EU-OSHA

Οργανώσεις από διάφορους κλάδους που δραστηριοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν προσχωρήσει στην Εκστρατεία 2023-25 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» ως επίσημοι εταίροι της εκστρατείας. Αυτές οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της εκστρατείας μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, συνεργασίας και καινοτομίας.

Συνεργάζονται με τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA, τους εκπροσώπους ΕΑΥ του δικτύου EEN και τους εταίρους από τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι είναι βασικοί εταίροι της εκστρατείας σε εθνικό επίπεδο.

Όλοι οι εταίροι είναι προσηλωμένοι στην προώθηση της ασφαλούς και υγιούς ψηφιακής εργασίας και η υποστήριξή τους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων σε έναν ψηφιοποιημένο χώρο εργασίας.

Μάθετε για τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας στο ενημερωτικό δελτίο.

Γνωρίστε το πλήρες φάσμα των εταίρων της εκστρατείας