Κύρια σημεία

Back to highlights

Τα παιδιά μας χρειάζονται βοήθεια: έκκληση για τη μυοσκελετική υγεία στα σχολεία

Image

Photo by Taylor Wilcox on Unsplash

Σε δύο εκθέσεις εντοπίζονται υψηλά επίπεδα μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στα παιδιά και στους νέους και αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης πρόληψης– πριν και μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Η υποστήριξη της μυοσκελετικής υγείας και η μακροχρόνια δέσμευση για την εκπαίδευση, τη σωματική άσκηση και τη λήψη εργονομικών μέτρων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μελετών αποτελούν το αντικείμενο της έκθεσης με τίτλο «Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους: επιπολασμός, παράγοντες κινδύνου, μέτρα πρόληψης».

Οι συντάκτες της έκθεσης με τίτλο «Βελτίωση των σχολείων προωθώντας τη μυοσκελετική υγεία» αναψηλαφούν παγιωμένες σχολικές και ευρωπαϊκές πρακτικές και κοινοποιούν θεμελιώδεις συμβουλές για την επιτυχή ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση «μιλώντας τη γλώσσα του σχολείου».

Ενημερωθείτε περαιτέρω για το θέμα στον τομέα προτεραιότητας «Μελλοντικές Γενιές» της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση»