Κύρια σημεία

Back to highlights

Το έργο ΕΑΥΕΕΚ: ενσωμάτωση της ασφάλειας και της υγείας στην επαγγελματική κατάρτιση

Image

© EU-OSHA / Michel Wielick

Η συνειδητοποίηση της σημασίας την οποία έχει η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) κατά το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας αποτελεί το κλειδί για μια βιώσιμη επαγγελματική ζωή. Σε μια νέα ενότητα του δικτυακού του τόπου, ο EU-OSHA εξηγεί τι κάνει για να προωθήσει την ΕΑΥ στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές που συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Στόχος του έργου ΕΑΥΕΕΚ είναι να προσεγγίσει σχολές ΕΕΚ της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και των υπό ένταξη χωρών παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες και πόρους και διοργανώνοντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου του EU-OSHA για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο και τον ρόλο των εθνικών σημείων επαφής και των ευρωπαίων εταίρων του EU-OSHA — της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου τώρα

Επισκεφτείτε το εργαλείο ο Napo για τους δασκάλους

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των νέων

Share this on: