Το έργο για την ΕΑΥΕΕΚ φέρνει την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στις αίθουσες επαγγελματικής κατάρτισης

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η οποία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, διεξάγεται από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2023 και έχει ως στόχο να προαγάγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως μια ελκυστική διαδρομή σταδιοδρομίας και μάθησης. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε έναν απολογισμό του έργου ΕΑΥΕΕΚ του EU-OSHA το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές που φοιτούν σε επαγγελματικές σχολές σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). 

Ορισμένες πρωτοβουλίες του έργου ΕΑΥΕΕΚ περιλαμβάνουν ένα έργο που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην επαγγελματική κατάρτιση μέσω διαδραστικών πόρων και ένα μάθημα για την εργονομία στο Βέλγιο, έως το έργο «Dig-i-Ready», το οποίο παρέχει στήριξη στους εκπαιδευομένους με ειδικές ανάγκες για μια συμπεριληπτική ψηφιακή εκπαίδευση στη Βουλγαρία. 

Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σε κέντρα δεξιοτήτων στο Κόσοβο και το εθνικό έργο ΕΑΥ 2021-2025 στη Γαλλία, το οποίο υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας για τους νέους μαθητευόμενους. 

Στη Φινλανδία, μια έρευνα αποκάλυψε ότι το 60% των σπουδαστών που φοιτούν σε επαγγελματικές σχολές παρατήρησαν κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια στους χώρους εκπαίδευσής τους, γεγονός που οδήγησε σε μια εκστρατεία που ενθάρρυνε τους μαθητές να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πρωτοβουλίες ΕΑΥΕΕΚ και ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.