Ο δικτυακός τόπος του OiRA ανανεώθηκε για να διασφαλίζει απρόσκοπτη εκτίμηση κινδύνων

Image

© EU-OSHA

Το παρατηρήσατε; Ο δικτυακός μας τόπος Online interactive Risk Assessment για το εργαλείο διαδικτυακής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνου (OiRA) έχει «ανανεωθεί» ψηφιακά, αλλά δεν πρόκειται απλώς για έναν πιο σύγχρονο επανασχεδιασμό.

Με τη διενέργεια 350 000+ εκτιμήσεων κινδύνου και τη χρήση 341 εργαλείων OiRA έως τα τέλη Νοεμβρίου, έχουμε αναβαθμίσει τον δικτυακό τόπο του OiRA, ανοίγοντας τον δρόμο για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να εξασφαλίσουμε έναν φιλικό προς το χρήστη κόμβο που θα παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν λύσεις αξιολόγησης κινδύνων από την ολοένα και μεγαλύτερη κοινότητα χρηστών OiRA στην Ευρώπη.

Είτε αναζητάτε ένα εθνικό τομεακό εργαλείο ή έναν εταίρο OiRA στη χώρα σας, είτε χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ο επικαιροποιημένος ιστότοπος θα σας καθοδηγήσει γρήγορα.

Η αναθεωρημένη δομή παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, τους εταίρους της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη ήδη από την έναρξη της εμπειρίας περιήγησης, καθιστώντας δυνατή την ταχεία και απλή πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητούν.

Ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε εκ νέου το OiRA στο oira.osha.europa.eu και να παραμείνουμε συντονισμένοι για μια πιο εξορθολογισμένη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου!