Κύρια σημεία
07/11/2019

OiRA: Η αξιολόγηση των κινδύνων έγινε απλή

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων — OiRA — του EU-OSHA— έχει αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα στα 25 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου στον χώρο εργασίας.

Η φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ιδίως τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ), να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε διάφορους τομείς και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Το OiRA έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τον EU-OSHA και τους εταίρους του να προσεγγίσουν τις ΠΜΜΕ και να βελτιώσουν την ασφάλεια και την υγεία.

Διαβάστε το νέο 25ο επετειακό άρθρο για την επιτυχία του έργου OiRA

Μάθετε περισσότερα για το OiRA και ανακαλύψτε τα τελευταία εργαλεία και υλικά 

Ακολουθήστε τα #OiRAtools στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης