Κύρια σημεία

Back to highlights

Έχετε πρόσβαση στις ειδήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε όλη την Ευρώπη μέσω του OSHmail!

Image

Vector by freepik - www.freepik.es

Κάθε μήνα, μια πολυγλωσσική συλλογή διαδικτυακών ειδήσεων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) φτάνει σε χιλιάδες συνδρομητές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του OSHmail, του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνδρομητές μας για την εμπιστοσύνη τους, το συνεχές ενδιαφέρον για την ΕΑΥ και τη διάθεσή τους να συνεργαστούν μαζί μας για την προώθηση πιο ασφαλών και υγειών χώρων εργασίας στην Ευρώπη.

Αν δεν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε το OSHmail, μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του. 

Μπορείτε επίσης να γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό μας δελτίο. Διατίθεται δωρεάν και αποστέλλεται απευθείας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε μήνα.

Γίνετε μέλος της κοινότητας EAY σήμερα!