Κύρια σημεία
24/09/2019

Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο για την αξιολόγηση των κινδύνων βοηθά τις επιχειρήσεις του κλάδου Horeca να προστατεύουν τους εργαζομένους

Εγκαινιάστηκε ένα νέο εργαλείο OiRA για τον τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχείων και εστιατορίων. Το εργαλείο αναπτύχθηκε από τις Hotrec και EFFAT, με την υποστήριξη του EU-OSHA, και έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Ολισθήματα και παραπατήματα, εγκαύματα, επικίνδυνες ουσίες και άγχος είναι ορισμένοι από τους πολλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο Horeca. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας μπορούν να εξοπλίζονται με αυτό το εργαλείο, μέσω των εθνικών OiRA και των κοινωνικών εταίρων, για να διεξάγουν εκτιμήσεις κινδύνων και να σχεδιάζουν προγράμματα δράσης για τη διαχείρισή τους.

Δείτε το νέο εργαλείο OiRA Horeca και διερευνήστε τη νομοθεσία της ΕΕ που απαιτείται για την εκτίμηση κινδύνου

Συμβουλευτείτε όλα τα εργαλεία OiRA για τον κλάδο Horeca

Μεταφορτώστε τις δημοσιεύσεις του EU-OSHA σε σχέση με τον κλάδο Horeca