Νέοι δείκτες και λειτουργίες που μπορείτε να ανακαλύψετε στο εργαλείο του Βαρόμετρου ΕΑΥ

Image

Είναι ευκολότερο από ποτέ να περιηγηθείτε στο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ για να διαπιστώσετε την κατάσταση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην Ευρώπη. Οι σημαντικότεροι δείκτες ΕΑΥ χωρίζονται πλέον και ομαδοποιούνται στις κατηγορίες «Ατυχήματα, ασθένειες και ευημερία» και «Συνθήκες εργασίας και πρόληψη». Ο νέος δείκτης για τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία παρέχει τις τελευταίες διεθνείς εκτιμήσεις αντικτύπου της εργασίας σε σημαντικές ομάδες ασθενειών στην ΕΕ-27. Το επικαιροποιημένο εργαλείο προσφέρει πλέον και πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα προγράμματα που ασχολούνται με την ΕΑΥ.

Τέλος, τα εθνικά δεδομένα μπορούν να συγκριθούν με τα δεδομένα μίας ή δύο άλλων χωρών, καθώς και με τα δεδομένα προηγούμενων ετών. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν γραφικά και να μεταφορτώνουν εκθέσεις με όλα τα δεδομένα ανά χώρα.

Συμβουλευτείτε το Εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ