Κύρια σημεία
05/12/2019

Το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών ειδικά σχεδιασμένο πλέον για 7 χώρες

Μεταξύ των διαφόρων μέσων της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους εργασίας 2018-2019, το ηλεκτρονικό εργαλείο του EU-OSHA για τις επικίνδυνες ουσίες και τα χημικά προϊόντα έχει ως σκοπό να παρέχει στις επιχειρήσεις τις πληροφορίες και συμβουλές που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία. 

Ο συγκεκριμένος διαδραστικός και διαδικτυακός οδηγός, ο οποίος επικεντρώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες που δεν έχουν ειδικές γνώσεις για τις επικίνδυνες ουσίες, παρέχει ειδικά προσαρμοσμένο και εύκολα κατανοητές βασικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες καλής πρακτικής για τους κινδύνους, την επισήμανση, τη νομοθεσία, τα μέτρα πρόληψης και πολλά άλλα θέματα.

Με βάση ένα ερωτηματολόγιο, το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργεί έκθεση για την κατάσταση που εμφανίζει η κάθε επιχείρηση σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, στην οποία μάλιστα περιλαμβάνονται και συστάσεις για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. 

Πέρα από την έκδοση της ΕΕ στην αγγλική γλώσσα, το εργαλείο έχει ήδη προσαρμοστεί για χρήση από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία. Επί του παρόντος, ετοιμάζονται περισσότερες εθνικές εκδόσεις: για την Αυστρία, την Εσθονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Ανακαλύψτε το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας ενότητα για τις επικίνδυνες ουσίες