Κύρια σημεία

Back to highlights

Διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων με τη βοήθεια του OiRA: ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον

Image

Σήμερα, χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη βασίζονται σε περισσότερα από 320 δωρεάν επιγραμμικά διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου) (OiRA) για τη διαχείριση των κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και την προστασία των εργαζομένων τους.

Πίσω από την επιτυχία αυτής της μοναδικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας βρίσκεται μια προσηλωμένη στον στόχο κοινότητα η οποία απαρτίζεται από 17 εθνικούς και 17 τομεακούς κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ. Και ενώ στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 έχει δοθεί εξέχουσα σημασία στην εκτίμηση κινδύνου μέσω του OiRA, η εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνεται επίσης στις εθνικές στρατηγικές ΕΑΥ πολλών κρατών μελών της ΕΕ.

Στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας διάσκεψης υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από τον EU-OSHA στις Βρυξέλλες, θα συναντηθούν εθνικοί και ενωσιακοί εταίροι του OiRA καθώς και αρμόδιοι εκπρόσωποι σε επίπεδο πολιτικής προκειμένου να προβούν σε απολογισμό των επιτευγμάτων και των αντληθέντων διδαγμάτων. Τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής μελέτης σχετικά με τα εργαλεία OiRA που διενεργήθηκε σε γαλλικές εταιρείες αναδεικνύουν ως βασικούς παράγοντες της επιτυχίας τον διαισθητικό χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα και την προσαρμογή των εργαλείων στις ανάγκες του τομέα και της επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τα εργαλεία OiRA