Κύρια σημεία
23/06/2020

Η διαχείριση των μυοσκελετικών διαταραχών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Οι εργασίες που είναι περισσότερο απαιτητικές από πλευράς σωματικών δυνάμεων, όπως ο χειρισμός ασθενών, ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ), γεγονός που προκαλεί τον έντονο προβληματισμό των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με την οσφυαλγία και τον πόνο στα άνω άκρα να αποτελούν τα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρονται. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ΜΣΔ;

Το έγγραφο συζήτησης μάς παρέχει επισκόπηση των ΜΣΔ στους χώρους εργασίας υγειονομικής περίθαλψης, καταγράφει τους παράγοντες κινδύνου και διερευνά αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, τον περιορισμό και τη διαχείριση των ΜΣΔ.

Λήψη του έγγραφου συζήτησης

Διαβάστε τις σχετικές δημοσιεύσεις καθώς και την ενότητα του δικτυακού μας τόπου για τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) που συνδέονται με την εργασία