Ας καταπολεμήσουμε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία με τον Napo!

Image

Ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ ενδέχεται να εκτίθενται σε «καρκινογόνους παράγοντες που προέρχονται από διεργασίες», ειδικότερα καυσαέρια όπως οι εκπομπές πετρελαιοκινητήρων, η σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου, η σκόνη σκληρών ξύλων και οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης. Συχνά μάλιστα δεν το γνωρίζουν.

Σε ένα νέο βιντεοκλίπ, ο Napo και οι συνάδελφοί του παρουσιάζουν συνήθη επαγγέλματα με σημαντική έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Ως εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, ως μηχανικοί ή ως εργάτες ξύλου, από κοινού με τον επικεφαλής τους, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις πρόληψης προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες.  

Η καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027. Ας ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον επαγγελματικό καρκίνο και τους τρόπους πρόληψής του με τον Napo!

Παρακολουθήστε και κοινοποιήστε τη νέα ταινία με τίτλο Ο Napo…και οι κρυφοί δολοφόνοι

Δηλώστε συμμετοχή στην πρωτοβουλία Χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες σε όλους τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη!

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον αμίαντο