Πείτε μας τη γνώμη σας! Έναρξη νέας έρευνας των ενδιαφερόμενων μερών του EU-OSHA

Image

© Worawut- stock.adobe.com

Η έρευνα αποτελεί μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες του έργου του Οργανισμού να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον Οργανισμό μας και τις δραστηριότητές του. Οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας και να βελτιώσουμε τη συνάφεια και τη χρησιμότητα του έργου μας. Με μια νέα στρατηγική του Οργανισμού στα σκαριά, τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμεύσουν επίσης ως πηγή στοιχείων για την κατάρτισή της. 

Η έρευνα πραγματοποιείται από την ICF S.A. για λογαριασμό του EU-OSHA και τα στοιχεία που θα προκύψουν θα παραμείνουν πλήρως ανώνυμα. Η έρευνα διεξάγεται από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου και θα χρειαστείτε περίπου 15 λεπτά για να την ολοκληρώσετε. 

Για να συμμετάσχετε, κάντε κλικ εδώ.