Έναρξη της κύριας έρευνας πεδίου της ESENER 2024

Image

@Freepik

Η πανευρωπαϊκή έρευνα ESENER (Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους), η οποία διεξάγεται από τον EU-OSHA, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται στην πράξη η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με τη συμμετοχή χιλιάδων επιχειρήσεων και οργανώσεων από ολόκληρη την Ευρώπη, η ESENER ασχολείται με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την ψηφιοποίηση, καθώς και τους κινητήριους παράγοντες και τα εμπόδια στη διαχείριση της ΕΑΥ, παρέχοντας μια εικόνα των τρόπων με τους οποίους η συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΑΥ θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες ΕΑΥ σε όλους τους χώρους εργασίας στην ΕΕ. 

Η κύρια έρευνα πεδίου για το τέταρτο κύμα της ESENER θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου του 2024 και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2024. Θα διενεργηθούν συνεντεύξεις σε περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κάθε τομέα δραστηριοτήτων σε 30 χώρες.  

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ESENER 2024 θα δημοσιευθούν έως τις αρχές του 2025.

Διαβάστε περισσότερα για την ESENER και μείνετε συντονισμένοι ακολουθώντας το #ESENER στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.