Κύρια σημεία
12/08/2019

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2019: Μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης σημαίνει ασφαλέστερους χώρους εργασίας

photo: greenspc via pixabay.com 

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019 είναι η «Μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης».

Η ημέρα αυτή τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου και θεσπίστηκε για να στρέψει την προσοχή παγκοσμίως στις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γενιές.

Κάθε χρόνο περίπου 120 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι φτάνουν σε παραγωγική ηλικία. Η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας για ασφαλείς χώρους εργασίας και η επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων νεαρής ηλικίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τον βιώσιμο εργασιακό τους βίο. Ο EU-OSHA δεσμεύεται να στηρίξει αυτούς τους στόχους, αφενός παρέχοντας κατάλληλα προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στους νέους και τους εκπαιδευτές τους γύρω από την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και, αφετέρου, διεξάγοντας εκστρατείες για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας σε όλους τους τομείς και επιχειρήσεις.

Επισκεφθείτε την ενότητά μας για τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας

Διαβάστε περίληψη του πρόσφατου σεμιναρίου μας για τη μυοσκελετική υγεία σε παιδιά και εργαζόμενους νεαρής ηλικίας

Ο Napo διδάσκει θέματα ασφάλειας και υγείας με χαμόγελο - περιηγηθείτε στις ταινίες που αφορούν τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας

Μάθετε περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας