Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Οι χώροι εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό και τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Image

© Jose - stock.adobe.com

Στις 8 Μαρτίου, ο EU-OSHA επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ του δικαιώματος των γυναικών και των κοριτσιών να ζουν και να εργάζονται χωρίς τη χρήση βίας, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου.

Υποστηρίζουμε την έκκληση της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στους ψηφιακούς χώρους. Είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια προσέγγιση για την καινοτομία και την τεχνολογία που θα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Με την ευκαιρία αυτή επιθυμούμε να συντάξουμε ένα έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στον χώρο εργασίας. Η κακοποίηση επηρεάζει την υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητα των θυμάτων. Συχνά οδηγεί σε διακοπή της σταδιοδρομίας και μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στους συναδέλφους και τους εργοδότες των θυμάτων.

Η δημοσίευσή μας παρουσιάζει τα ενωσιακά και εθνικά πλαίσια πολιτικής και παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων στους χώρους εργασίας για τον εντοπισμό των γυναικών που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο και την υποστήριξη των επιζώντων.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις γυναίκες και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, επισκεφθείτε τη θεματική μας ενότητα και τα άρθρα μας στον δικτυακό τόπο OSHwiki.