Κύρια σημεία

Back to highlights

Πολλά υποσχόμενες ευρωπαϊκές πρακτικές για την πρόληψη των ΜΣΠ και τη σωματική ευεξία στα σχολεία

Image

photo created by jcomp - freepik

Επιλεγμένα άρθρα παρουσιάζουν με ποιον τρόπο οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό ωφελούνται από ολιστικά, συνδυαστικά, συνεργατικά μέτρα που προάγουν την καλή μυοσκελετική υγεία.

Η φινλανδική πρωτοβουλία Σχολεία και μαθητές σε κίνηση (Schools and Students on the Move) βασίζεται σε μια ενεργητική σχολική κουλτούρα που ακολουθεί την προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω», ενώ στις Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους υπογραμμίζονται έγκαιρες παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Στην εφαρμογή ειδικών ασκήσεων στη σωματική αγωγή - το ουγγρικό πρόγραμμα πρόληψης περιγράφεται το καθημερινό πρόγραμμα σωματικής αγωγής της ουγγρικής ένωσης για τη σπονδυλική στήλη· και η διατομεακή συνεργασία έχει καίρια σημασία για την καθημερινή σωματική αγωγή στο πλαίσιο της ολιστικής προαγωγής της υγείας στα ουγγρικά σχολεία.

Το άρθρο Μυοσκελετικές παθήσεις στους εκπαιδευτικούς και στους βοηθούς τους παρέχει προληπτικές οδηγίες για αυτήν την ομάδα για την οποία δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Το αυστριακό μοντέλο «Σχολείο σε κίνηση» συμπυκνώνει μια φιλοσοφία που αφορά όλο το σύστημα και βασίζεται σε μια ευέλικτη φιλοσοφία για τη σχολική ανάπτυξη.

Ενημερωθείτε περαιτέρω για το θέμα στον τομέα προτεραιότητας «Μελλοντικές Γενιές» της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση»