Κύρια σημεία
25/06/2019

Το καινοτόμο εργαλείο OiRA για την εκτίμηση κινδύνων στον χώρο εργασίας αποκτά παγκόσμια εμβέλεια

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Η πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler έχει αναπτύξει ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας, το οποίο παρότι προορίζεται κατά κύριο λόγο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έχει προσαρμοστεί για χρήση ειδικά από εταιρείες βάσει του OiRA του EU-OSHA. Η πλατφόρμα OiRA αναπτύχθηκε αρχικά με σκοπό να παράσχει στους εθνικούς εταίρους του EU-OSHA (όπως υπουργεία και επιθεωρήσεις εργασίας) εργαλεία εκτίμησης κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, τα οποία είναι ειδικά ανά τομέα και προσαρμοσμένα στα εθνικά πλαίσια.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των εργαλείων OiRA για τη διενέργεια των δικών σας εκτιμήσεων κινδύνων

Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τη χρήση του OiRA για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων