Ένα ενημερωτικό γράφημα συγκαταλέγεται στους νέους πόρους που αφορούν την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Image

© EU-OSHA

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες αφορά ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας και εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Για να συμπληρώσει τους υφιστάμενους πόρους και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», ο EU-OSHA κοινοποιεί:

Ένα ενημερωτικό γράφημα το οποίο παρουσιάζει, με μια ματιά, στοιχεία και αριθμούς, βασικούς τομείς, ευκαιρίες, προκλήσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε πλατφόρμες.

Μια παρουσίαση PowerPoint που εξετάζει τις επιπτώσεις της εργασίας σε πλατφόρμες στην ΕΑΥ και η οποία είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες.

Βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες