Κύρια σημεία
16/10/2019

Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — κατασκευές και γεωργία

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Στις 16 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, ο EU-OSHA διοργανώνει διάσκεψη με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στην Ευρώπη. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στους τομείς υψηλού κινδύνου των κατασκευών και της γεωργίας, ενώ στον διάλογο που θα διεξαχθεί θα συμμετάσχουν οι σημαντικότεροι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι.

Η βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τον EU-OSHA Από το πρόσφατο μεγάλο έργο για την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ που υλοποίησε ο οργανισμός προέκυψε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων σε πολλές γλώσσες. Οι δημοσιεύσεις αυτές παρουσιάζουν, για παράδειγμα, νέες έρευνες που διεξήχθησαν στον τομέα των καλών πρακτικών και πρακτικές λύσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διάσκεψη

Ενημερωθείτε σχετικά με την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ στην Ευρώπη

Συμβουλευτείτε τις δημοσιεύσεις μας σχετικά με την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ