Ο αντίκτυπος της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες στους εργαζομένους στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, ο οποίος απασχολεί περίπου το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες της ΕΕ, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Η ψηφιοποίηση και η εισαγωγή της εργασίας σε πλατφόρμες μεταμόρφωσε τον κλάδο δημιουργώντας νέους κινδύνους και ευκαιρίες για την (ΕΑΥ σε σχέση με τη σωματική και ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζομένων.

Το τελευταίο μας έγγραφο παρουσιάζει βασικούς παράγοντες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την επικράτηση των γυναικών (80%) και ένα φάσμα εργασιακών ρυθμίσεων στον κλάδο.

Διαβάστε τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο προβληματισμού Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης: επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Επισκεφθείτε τη θεματική μας ενότητα για την υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη