Κύρια σημεία

Back to highlights

Πώς ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης της ΕΑΥ μπορεί να καλλιεργήσει μια νοοτροπία ευημερίας στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Image

© Pexels

Από τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης μέχρι τα πανεπιστήμια και τις σχολές οδηγών, ο τομέας της εκπαίδευσης μπορεί να προκαλέσει άγχος και να οδηγήσει σε επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Παρόλο που ο τομέας της εκπαίδευσης μπορεί να μην θεωρείται ο πιο «επικίνδυνος» τομέας της απασχόλησης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία, ωστόσο η πρόληψη των ψυχοκοινωνικών και των μυοσκελετικών παθήσεων που συνδέονται με την εργασία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει επίγνωση των κινδύνων και κατάρτιση, μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ευημερία του προσωπικού.

Η τελευταία έκθεση του EU-OSHA σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη περιλαμβάνει δείκτες πολιτικής για τους τομείς διαχείρισης της ΕΑΥ.

Διαβάστε την έκθεση και την περίληψη: Εκπαίδευση – στοιχεία από την Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ένταξη της ΕΑΥ στην εκπαίδευση

Επισκεφθείτε το εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της έρευνας ESENER και ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας της Ευρώπης