Πώς να προωθήσετε τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις για την ΕΑΥ: επισκόπηση της στρατηγικής της Νορβηγίας

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Ο ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θέτει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Η βελτίωση της συμμόρφωσης αποτελεί μακροχρόνιο στόχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ο EU-OSHA ανέλυσε την κατάσταση των εθνικών στρατηγικών και δράσεων που αναλαμβάνονται για τη στήριξη της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις ΕΑΥ σε πέντε διαφορετικές χώρες και δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη σειρά δημοσιεύσεων του που επικεντρώνονται στη Νορβηγία: συνολική έκθεση, περιπτωσιολογικές μελέτες και συνόψεις πολιτικής.

Η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και άλλοι αρμόδιοι φορείς όπως οι υπηρεσίες πρόληψης στη Νορβηγία βίωσαν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια –συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της πανδημίας– οι οποίες ενίσχυσαν την προώθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις ΕΑΥ.

Μάθετε περισσότερα διαβάζοντας όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με την προσέγγιση της Νορβηγίας για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις ΕΑΥ.

Δείτε τη θεματική ενότητα με τίτλο Improving compliance with OSH regulations (Βελτίωση της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις για την ΕΑΥ.