Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022: Αποτίμηση και εντυπώσεις

Image

Οι εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που παρουσιάστηκαν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ενίσχυσαν τη συμμετοχή και τον αντίκτυπο της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022 του EU-OSHA. Η διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο στις 14 και 15 Νοεμβρίου και προσέλκυσε περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, κατέδειξε πώς η εκστρατεία «Μειώστε την καταπόνηση» συνέβαλε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ΜΣΠ, οι οποίες πλήττουν τρεις στους πέντε εργαζόμενους στην ΕΕ.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της διάσκεψης παρουσιάζονται στην παρούσα αποτίμηση, η οποία περιλαμβάνει περιλήψεις των συνεδριάσεων, καθώς και απόψεις, συμπεράσματα και βασικά μηνύματα.

Διαβάστε την περίληψη της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022, παρακολουθήστε τις μαγνητοσκοπήσεις των συνεδριάσεων και αποκτήστε πρόσβαση στις παρουσιάσεις

Δείτε εικόνες από την εκδήλωση