Κύρια σημεία
09/12/2019

Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2019 — Τα πρακτικά της διάσκεψης και οι μαγνητοσκοπήσεις είναι τώρα διαθέσιμα

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Η διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο έφερε σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, εστιακούς πόλους του EU-OSHA, επίσημους εταίρους εκστρατείας, εταίρους επικοινωνίας και άλλους ενδιαφερόμενους για τον εορτασμό της λήξης της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας απονεμήθηκαν σε μία πολύ συγκινητική τελετή και οι εκπρόσωποι αντάλλαξαν καλές πρακτικές, συζήτησαν τα διδάγματα που αντλήθηκαν και δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις μελλοντικές προκλήσεις.

Διατίθενται ήδη η περίληψη της διάσκεψης, η μαγνητοσκόπηση όλων των συνεδριάσεων και παρουσιάσεων καθώς και φωτογραφίες