Κύρια σημεία
01/07/2020

Την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου 2020 η Γερμανία

Η Γερμανία θα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Γερμανία διαδέχεται την Κροατία και είναι η πρώτη κατά σειρά στη νέα τριάδα των Προεδριών για τους επόμενους 18 μήνες μαζί με την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

Η γερμανική Προεδρία στοχεύει στην καταπολέμηση του κορωνοϊού και στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς να παραβλέπει άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα εξέλθει από την κρίση πιο δυνατή και ανθεκτική από ποτέ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της γερμανικής Προεδρίας

Παρακολουθήστε το βίντεο «Τι είναι η Προεδρία του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί;»