Το μέλλον της εργασίας: τι λένε οι εμπειρογνώμονες σχετικά με τον αντίκτυπο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ΕΑΥ;

Image

© jordi - stock.adobe.com

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας για τον εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), παρουσιάζουμε ένα νέο έγγραφο συζήτησης σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ή δρόνους) στους χώρους εργασίας και τις επιπτώσεις για την ασφάλεια, την υγεία, την ιδιωτικότητα και την ευθύνη, καθώς και για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων.

Το έγγραφο διερευνά τις ανησυχίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εντοπίζει τα ερευνητικά κενά και προσφέρει πρακτικές συστάσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς για την επίλυση ζητημάτων στον χώρο εργασίας και την προώθηση της συνεχούς προόδου στον τομέα αυτό.

Διαβάστε επίσης την περίληψη του εργαστηρίου για τα σημεία επαφής: Έγγραφα συζήτησης εμπειρογνωμόνων σχετικά με το μέλλον της εργασίας και την ΕΑΥ και τα άλλα έγγραφα μας συζήτησης από εμπειρογνώμονες για το μέλλον της εργασίας.

Ενδιαφέρεστε για την ψηφιοποίηση και τους νέους τρόπους εργασίας; Ακολουθήστε την εκστρατεία του EU-OSHAγια την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή!