Κύρια σημεία
08/04/2020

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κίνδυνο;

Image by Irén Nemess from Pixabay

Πέντε έγγραφα συζήτησης του EU-OSHA τα οποία επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες: τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ζώα, η διαχείριση αποβλήτων και η επεξεργασία λυμάτων, οι αροτραίες καλλιέργειες, τα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν ταξίδια και επαφή με ταξιδιώτες· και η υγειονομική περίθαλψη.

Τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν τα πορίσματα ενός ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε για τη γεφύρωση του χάσματος γνώσεων σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία. Η προσοχή στρέφεται στις ευπαθείς ομάδες και τους αναδυόμενους κινδύνους και παρέχονται συστάσεις για μια αποτελεσματική πρόληψη.

Διαβάστε τα έγγραφα συζήτησης

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τις ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες

Διαβάστε το πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο COVID-19: guidance for the workplace (COVID-19: οδηγός για τον χώρο εργασίας)

Συμβουλευθείτε το παρόν άρθρο με τίτλο epidemics and the workplace (Οι επιδημίες και ο χώρος εργασίας)