Ανακαλύψτε στα σημαντικότερα γεγονότα της συνάντησης των εταίρων της εκστρατείας της ΕΕ: η σύνοψη, οι φωτογραφίες και το μαγνητοσκοπημένο υλικό είναι πλέον διαθέσιμα!

Image

© PaulineCaplet

Στη συνάντηση των εταίρων της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά υβριδικά, στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά στις 21 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώθηκαν διεθνείς και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμοί για να συζητήσουν σχετικά με την εκστρατεία 2023-2025 «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή» καθώς και, μεταξύ άλλων, για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς συμμετέχοντας στην εκδήλωση.  

Εκτός από τις εισηγήσεις των υψηλόβαθμων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις που αφορούσαν τα δεδομένα και την έρευνα στα οποία βασίζεται η εκστρατεία και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα διάφορα μέρη υπό την ιδιότητα του επίσημου εταίρου της εκστρατείας. Μακροχρόνιοι υποστηρικτές της εκστρατείας, όπως η ΕΣΣΟ, η Business Europe, η Siemens και το ENSHPO, μοιράστηκαν τις προηγούμενες θετικές εμπειρίες τους και τα μελλοντικά τους σχέδια σχετικά με την εκστρατεία καθώς και τη διάδοση των μηνυμάτων αυτής.  

Αποκτήστε πρόσβαση στην περίληψη, τη βιντεοσκόπηση, τις φωτογραφίες και τις παρουσιάσεις της συνάντησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσφορά συνεργασίας για συμμετοχή στην εκστρατεία και τον τρόπο υποβολής αίτησης