Κύρια σημεία
17/06/2019

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA μιλά για τον επαγγελματικό καρκίνο στο πλαίσιο συνέντευξης στο Euronews

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής Real Economy, το Euronews διερευνά τους κινδύνους στα περιβάλλοντα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στον επαγγελματικό καρκίνο. Στο επεισόδιο παρουσιάζεται η συνέντευξη με την εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, δρα Christa Sedlatschek, καθώς και ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής από τη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου.

Ο επαγγελματικός καρκίνος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και προκαλεί το υψηλότερο ποσοστό ασθενειών και θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Μέσω της τρέχουσας εκστρατείας του «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019», ο EU-OSHA συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία, σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη στο βίντεο (διαθέσιμη σε 12 γλώσσες)

Μάθετε περισσότερα για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους καρκινογόνους παράγοντες - Χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία OiRA, τα οποία αποτελούν λύσεις ανά τομέα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων