You are here

Κύρια σημεία

08/03/2018

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, ο EU-OSHA θα ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειές τους για τις γυναίκες στο πλαίσιο της διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εργαζόμενες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

06/03/2018

Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» για την περίοδο 2018-2019. Στις 20 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εταίρων του EU-OSHA για την εκστρατεία. Στη συνάντηση συμμετέχουν ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί και επιχειρήσεις καθώς και εταίροι από τα μέσα ενημέρωσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν συνεργασία ως εταίροι ή να ανανεώσουν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης τους για την εκστρατεία.

26/02/2018

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία ευθύνονται για περίπου 200.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα προβλήματα υγείας και οι τραυματισμοί που συνδέονται με την εργασία κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 476 δισ. EUR ετησίως, τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με κατάλληλες στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των μορφών καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία, αποτελεί προτεραιότητα για τον EU-OSHA.

15/02/2018

Μια νέα έκθεση που αναλύει τα πορίσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) εξετάζει σφαιρικά την ευρωπαϊκή πρακτική που εφαρμόζεται στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, παρόλο που οι παραδοσιακοί κίνδυνοι στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται εν γένει ικανοποιητικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η διαχείριση των κινδύνων για την υγεία καθώς και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων δεν είναι εξίσου ικανοποιητική.

13/02/2018

Οι επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ζήτημα ασφάλειας και υγείας καθώς προσβάλλουν την υγεία εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη. Η έκταση, ωστόσο, της έκθεσης και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές συχνά υποτιμούνται ή παραβλέπονται.

02/02/2018

Την #Παγκόσμιαημέρακατάτουκαρκίνου, ελάτε να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία μας που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο — την κύρια αιτία περιστατικών θανάτου που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ – και τη σημασία της πρόληψής του.

25/01/2018

Ο τρόπος εγγύησης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης ενός σεμιναρίου που διοργάνωσε ο EU-OSHA με τη συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής.

Η Επίτροπος Marianne Thyssen συζητά με το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα τελευταία πορίσματα του έργου για τις ΠΜΜΕ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα σε δύο εμπεριστατωμένες εκθέσεις.

01/01/2018

Από την 1η Ιουλίου 2018, η Βουλγαρία διαδέχεται την Εσθονία στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τρέχουσα τριάδα Προεδριών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Αυστρία, θα συνεχίσει να εφαρμόζει το κοινό της πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Βουλγαρία θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά θέματα: τη συναίνεση, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βουλγαρική Προεδρία

15/12/2017

Το 2018 πλησιάζει και, μαζί με το Νέο Έτος, η εκστρατεία «Υγιείς Χώροι εργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Βασικό θέμα της εκστρατείας είναι η αύξηση της ενημέρωσης για τις επικίνδυνες ουσίες και η προώθηση πολιτικής με άξονα την πρόληψη στους χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Ο EU-OSHA θα ξεκινήσει την εκστρατεία για το 2018-2019 την άνοιξη. Ελπίζουμε ότι όλοι οι εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα στηρίξουν τη νέα εκστρατεία το ίδιο δυναμικά όπως και την τελευταία εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες».

12/12/2017

Το βίντεο «Εκτίμηση κινδύνου με το OiRA σε 4 βήματα, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου για το Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου(OiRA), δημοσιεύτηκε στην αγγλική γλώσσα με υπότιτλους.

Pages