You are here

Κύρια σημεία

20/07/2018

Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε στη νέα, ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης του EU-OSHA σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους προς βασικές πηγές και οπτικοακουστικά εργαλεία από τα κράτη μέλη και χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.

12/07/2018

Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν εάν εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας.

02/07/2018

Η «πράσινη Προεδρία» της Αυστρίας έχει θέσει ως στόχους της την προώθηση της βιωσιμότητας και την εστίαση σε τρεις θεματικούς τομείς που απασχολούν ολόκληρη την ΕΕ: ασφάλεια και μετανάστευση, διασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ψηφιακοποίησης και, τέλος, σταθερότητα στις γειτονικές χώρες. Κατά τη διάρκεια της θητείας της προγραμματίζεται επιπλέον να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με θέμα την τροποποίηση της οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες.

29/06/2018

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EU-OSHA που σχετίζονται με το εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA), το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής προέβη πρόσφατα στην ενσωμάτωση του εργαλείου OiRA (για χώρους εργασίας σε γραφεία) στην εθνική νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (άρθρα 17 & 28 του

26/06/2018

Ο EU-OSHA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο αριθμός των επίσημων εταίρων και των εταίρων μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι εντάχθηκαν στην εκστρατεία που διοργανώνει κατά την περίοδο 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» είναι για μία ακόμη φορά μεγάλος.

22/06/2018

Μια νέα έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς τα πορίσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της τελευταίας έρευνας ESENER-2 του EU-OSHA, εστιάζοντας ειδικότερα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Από την έκθεση προκύπτει ότι η δέσμευση της διοίκησης και η συμμετοχή του προσωπικού διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

19/06/2018

Η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ).

Ποια είναι τα αποτελεσματικότερα προγράμματα, πολιτικές και εργαλεία για τη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ; Και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να τα υλοποιήσουν όλα αυτά;

07/06/2018

Δύο νέες δημοσιεύσεις του EU-OSHA εξετάζουν τους επαγγελματικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους της Ευρώπης, οι οποίοι προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και τη χρήση φαρμάκων που βελτιώνουν τις εργασιακές επιδόσεις.

25/05/2018

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς που επιστρέφουν στην εργασία τους; Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες τους; Η έρευνα του EU-OSHA έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και να καταλήξει στο «τι δέον γενέσθαι» για τη διασφάλιση της επιτυχούς επιστροφής στην εργασία.

Pages