Κύρια σημεία
06/04/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εταίρους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Image by athree23 from Pixabay

Η ΓΔ Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την υλοποίηση του Πυλώνα.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης (Communication on how social policy will help build a strong social Europe) στο πλαίσιο της ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας.

Η ΓΔ Απασχόληση καλεί όλες τις χώρες της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Nicolas Schmit, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, θα συνδράμει στην προσπάθεια αυτή πραγματοποιώντας επισκέψεις στους εταίρους και τις αρχές των κρατών μελών, μόλις το επιτρέψει η πανδημία του Covid-19, ώστε να ακούσει από πρώτο χέρι τις απόψεις και τις δεσμεύσεις τους.

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Για αυτόν τον λόγο ο EU-OSHA σάς ενθαρρύνει να εκφράσετε την άποψή σας και να υποβάλετε τις ιδέες σας μέσω του πολύγλωσσου δικτυακού τόπου

Συμβουλευθείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις»