Κύρια σημεία
12/02/2020

Η διάσκεψη για το μέλλον της εργασίας θέτει στο επίκεντρο τη σημασία της ΕΑΥ

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Στις 12 Φεβρουαρίου, η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, Δρ. Christa Sedlatschek, θα παρευρεθεί στη διάσκεψη με θέμα Το μέλλον της εργασίας: προκλήσεις και ευκαιρίες για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Η Δρ. Sedlatschek θα συμμετάσχει στη συζήτηση με θέμα Οδεύοντας από την έρευνα σε πολιτικές προσανατολισμένες στη δράση, στην οποία θα μιλήσει για τους αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις χημικές ουσίες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους και θα παρουσιάσει την εκστρατεία για τις μυοσκελετικές διαταραχές (2020-22).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, η οποία διοργανώνεται από το Εθνικό Ίδρυμα ασφάλισης των εργαζομένων κατά των εργατικών ατυχημάτων(INAIL) της Ιταλίας και τη Διεθνή Επιτροπή για την Υγεία στην Εργασία (ICOH), θα συγκεντρωθούν εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο των αλλαγών που συντελούνται σε δημογραφικό επίπεδο και επίπεδο αγοράς εργασίας, καθώς και στο πλαίσιο των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκδήλωση