Κύρια σημεία
16/01/2020

Ο Επίτροπος της ΕΕ για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα μιλά για την επιτυχία του EU-OSHA

Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας δημιουργεί νέους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εταιρειών και των κρατών μελών για την προσέγγιση των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών πόλων και των τοπικών εργοστασίων. Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον EU-OSHA, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, Nicolas Schmit, αναγνωρίζει τη συνεισφορά του Οργανισμού τόσο στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων αξιολόγησης των κινδύνων από τις επιχειρήσεις όσο και στις προσπάθειες πρόβλεψης των νέων και αναδυόμενων κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του δικτύου εστιακών πόλων του Οργανισμού για τη διάδοση της γνώσης και την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Ο κύριος Schmit καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός πρέπει να είναι πρωτοπόρος στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη, όπως οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, οι γηράσκοντες εργαζόμενοι και οι νέες μορφές εργασίας.

Ο EU-OSHA καλωσορίζει τον κ. Schmit στο νέο του ρόλο ως θεματοφύλακα της ΕΑΥ στην Ευρώπη και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την αναγνώριση του 25ετούς έργου του Οργανισμού από τον νέο Επίτροπο.

Δείτε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. Nicolas Schmit, Ευρωπαίου Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, προς τον EU-OSHA