Κύρια σημεία
03/12/2019

Ο EU-OSHA ατενίζει το μέλλον προσβλέποντας σε ακόμη περισσότερα επιτυχημένα έτη λειτουργίας

Καθώς το έτος εορτασμού της 25ης επετείου από την ίδρυση του EU-OSHA πλησιάζει στο τέλος του, στο τελευταίο άρθρο της σειράς εξετάζουμε τις ενέργειες του Οργανισμού για την πρόβλεψη νέων και αναδυόμενων προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Το 2005 ο EU-OSHA δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων με σκοπό τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις αλλαγές στην εργασία και τον δυνητικό αντίκτυπό τους στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται με μια σειρά μελετών ανάλυσης προοπτικών. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν καλυφθεί έως σήμερα περιλαμβάνονται οι πράσινες θέσεις εργασίας και η ψηφιοποίηση.

Στόχος των έργων αυτών είναι η ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερομένων για τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής πρόληψης μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της ΕΑΥ.

Διαβάστε το τελευταίο μας άρθρο για την 25η επέτειο από την ίδρυση του EU-OSHA σχετικά με το πώς ο Οργανισμός προβλέπει μελλοντικές προκλήσεις

Επισκεφθείτε στον δικτυακό μας τόπο την ενότητα σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους για να μάθετε περισσότερα

Διαβάστε ολόκληρη τη σειρά των άρθρων που δημοσιεύθηκαν το 2019 με αφορμή την 25η επέτειο από την ίδρυση του EU-OSHA