Κύρια σημεία
07/10/2019

Ο EU-OSHA καινοτομεί στην ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία του EU-OSHA με τα κοινά-στόχους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του Οργανισμού. Με την πρωτοποριακή προσέγγιση που ακολουθεί, μέσω της παρουσίας του στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο EU-OSHA έχει καταφέρει να αναπτύξει και να διαδώσει επιτυχώς καινοτόμα εργαλεία καθώς και να προσεγγίσει αποτελεσματικά την κοινότητα ΕΑΥ.

Διαβάστε το νέο άρθρο μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξέλιξη της παρουσίας του EU-OSHA στο Διαδίκτυο.

Γίνετε μέλος της διαδικτυακής μας κοινότητας στο Twitter, το Facebook, το LinkedIn, το YouTube καθώς και συνδρομητής του OSHmail για να παραμένετε ενημερωμένοι.