Κύρια σημεία
25/09/2020

Ο EU-OSHA γιορτάζει τον πλούτο της πολυγλωσσίας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Η πλούσια γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ηπείρου, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο, στις 26 Σεπτεμβρίου, εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Η πολυγλωσσία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου που επιτελεί ο EU-OSHA, το οποίο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση πιο ασφαλών, υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας στην Ευρώπη. Επιπλέον, η πολυγλωσσία συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ευρύτερης ανταλλαγής διαπολιτισμικών γνώσεων και στην αποτελεσματικότερη διάδοση των μηνυμάτων.

Πρόσφατα δρομολογήθηκε η κατάρτιση γλωσσαρίων του EU-OSHA. Πρόκειται για καταλόγους όρων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και είναι ταξινομημένοι ανά τομέα ή πεδίο γνώσης.

Επίσης, ο Οργανισμός εκπονεί ακόμη ένα πολύγλωσσο έργο το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο: Ο θησαυρός του EU-OSHA είναι ένας κατάλογος όρων ΕΑΥ ο οποίος περιλαμβάνει συνώνυμα, αντώνυμα και ορισμούς των όρων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα στη ενότητα του δικτυακού μας τόπου για την Πολυγλωσσία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών