Το εργαστήριο της ESENER επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την υγεία στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Πίεση χρόνου, παρατεταμένη καθιστική στάση, δυνατός θόρυβος και αντιμετώπιση απαιτητικών μαθητών και γονέων – σύμφωνα με μελέτη της ESENER, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση εκτίθενται καθημερινά σε μια σειρά σημαντικών μυοσκελετικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου.

Η ανάγκη ισχυρότερης αντιμετώπισης του ζητήματος της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον κλάδο έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων του EU-OSHA, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινωνικών εταίρων της ΕΕ στις 26 Απριλίου οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν μέσω διαδικτυακής συζήτησης τα βασικά πορίσματα της μελέτης

Το εργαστήριο επικεντρώνεται σε δεδομένα από τρία στάδια της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER), καθώς και στα πορίσματα από συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων με ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί ειδικά στον τρόπο αντιμετώπισης των κενών στις εκτιμήσεις κινδύνου που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό της διδασκαλίας λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Εγγραφείτε δωρεάν στο διαδικτυακό σεμινάριο OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us? (Η διαχείριση της ΕΑΥ στον τομέα της εκπαίδευσης - τι μας αποκαλύπτουν οι ευρωπαϊκοί χώροι εργασίας;)

Διαβάστε την έκθεση και την περίληψη με τίτλο «Εκπαίδευση – στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)»

Συμβουλευθείτε τα αποτελέσματα όλων των ερευνών στον τομέα με την οπτικοποίηση δεδομένων ESENER