Ενδυνάμωση της νεολαίας: προώθηση πράσινων δεξιοτήτων για ένα βιώσιμο μέλλον

Image

© Edy - stock.adobe.com

Στις 12 Αυγούστου 2023, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, γιορτάζουμε τις τεράστιες δυνατότητες των νέων να διαμορφώσουν ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο και πιο υγιές μέλλον για όλους. 

Η έναρξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης καθιστά επιβεβλημένη την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης ώστε να εφοδιαστούν οι νέες γενιές με πράσινες δεξιότητες και να δοθεί προτεραιότητα στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Οι πράσινες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν συχνά τη χρήση νέων τεχνολογιών, υλικών και διαδικασιών, συντελώντας στην εμφάνιση νέων κινδύνων στους χώρους εργασίας. Εφόσον ενσωματωθούν οι αρχές της ΕΑΥ στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων οι νέοι θα μπορούν να προασπίζουν τη βιωσιμότητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία τους.

Το θέμα της παγκόσμιας εκστρατείας ακολουθεί τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την ψηφιακή και πράσινη τεχνολογία.

Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2023, κινητοποιηθείτε!

Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο της εκστρατείας μας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή» για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληθώρα πόρων σχετικά με τη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία.

Ανακαλύψτε επίσης το πρόγραμμα OSHVET για την ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.