Αποτελεσματική εφαρμογή ευφυών ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και την ένταξη στην εργασία

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Τα ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση των κινδύνων στην εργασία και την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. Περιλαμβάνονται σε φορετές συσκευές, εξοπλισμό ή εφαρμογές για τηλέφωνα και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ασφαλέστερους τους χώρους εργασίας.

Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ένταξη και την πολυμορφία στηρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων ατόμων, όπως οι ηλικιωμένοι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες με αναπηρία και οι έγκυες γυναίκες.

Ωστόσο, πρέπει πρώτα να ληφθούν υπόψη ορισμένες παράμετροι που συμβάλλουν ώστε αυτές οι τεχνολογίες να είναι πραγματικά επιτυχημένες και επωφελείς για όλους: η συμμετοχή των εργαζομένων και η οργανωτική νοοτροπία, η δομή της επιχείρησης, η τεχνολογική υποδομή κ.ο.κ.

Τα δύο νέα μας έγγραφα συζήτησης εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και ένταξης. Ρίξτε μια ματιά!

Ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ: εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας

Ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ: υποστήριξη της ένταξης και της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας